U heeft een brief ontvangen

Wat er gaat gebeuren.

Minnelijke fase

Aanmaning of sommatie

Heeft u een brief van ons ontvangen? Dan is dat een aanmaning of sommatie en zit u in de minnelijke fase. Dit is de fase met de laagste kosten. In deze brief is aangegeven dat u een bedrag inclusief onze incassokosten moet betalen.

Via dit portaal kunt u in één keer betalen of een betalingsregeling aanvragen. Als u vragen heeft over deze brief kunt u ook contact met ons opnemen. Als u de vordering en de incassokosten na onze aanmaning of sommatie heeft betaald is de zaak daarmee voldaan. U hoeft dan verder geen actie te ondernemen.

Wat als u geen actie onderneemt?

Dan komt u in de gerechtelijke fase en ontvangt van een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding. Dat is een brief waaruit blijkt dat u wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen om te worden gehoord over de vordering van onze opdrachtgever.

Het is dus van belang dat u spoedig actie onderneemt!

Toelichting op de dagvaarding

U bent het eens met wat er in de dagvaarding staat

Als u het eens bent dan hoeft u niets te doen. De rechtbank zal dan uitspraak doen. In de uitspraak van de rechtbank staat het totale bedrag dat u aan de tegenpartij moet betalen.

Als u het eens bent en u wilt een betalingsregeling

De rechtbank kan geen betalingsregeling opleggen. Dat kunt u alleen met uw tegenpartij afspreken. Neem daarvoor zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder die de dagvaarding heeft uitgebracht of met de tegenpartij.

U bent het niet eens met wat er in de dagvaarding staat

Schrijf of e-mail de rechtbank dan waarom u het niet eens bent met wat er in de dagvaarding staat. Als u schriftelijk bewijs heeft om aan te tonen waarom het niet klopt, voeg dan kopieën van de bewijsstukken toe, zoals contracten, betalingsbewijzen, e-mails, etc.

Uw brief (in tweevoud) of e-mail met bijlagen moet uiterlijk op de zittingsdatum als genoemd in de dagvaarding bij ons binnen zijn. Het adres staat in de dagvaarding. Het e-mailadres van de rechtbank vindt u onderaan deze pagina.

U wilt uitstel voor het indienen van een schriftelijke reactie

Schrijf of e-mail de rechtbank dan dat u uitstel wilt.

Uw brief of e-mail moet uiterlijk op de zittingsdatum als genoemd in de dagvaarding bij ons binnen zijn. Het adres staat in de dagvaarding. Het e-mailadres van de rechtbank vindt u onderaan deze pagina.

U wilt mondeling reageren

Als u mondeling wilt reageren, dan moet u naar de rechtbank komen op de zittingsdatum die wordt genoemd in de dagvaarding. Als u schriftelijk bewijs heeft om aan te tonen waarom het niet klopt, neemt u dan kopieën van de bewijsstukken mee, zoals contracten, betalingsbewijzen, e-mails, etc. Sommige rechtbanken kunt u ook opbellen als u mondeling op de dagvaarding wilt reageren. Dit moet u doen uiterlijk de dag vóór de zittingsdatum die wordt genoemd in de dagvaarding. Onderaan deze pagina staat bij welke rechtbanken dat mogelijk is.

Het telefoonnummer van de rechtbank vindt u onderaan deze pagina. U ontvangt dan bericht hoe en wanneer u uw mondelinge reactie kunt geven.

Als wij op de zittingsdatum als genoemd in de dagvaarding niets van u hebben gehoord, dan gaan wij ervan uit dat u niet wilt reageren op wat er in de dagvaarding staat.

De rechtbank zal dan uitspraak doen. In de uitspraak van de rechtbank staat het totale bedrag dat u aan de tegenpartij moet betalen.

× Hoe kunnen we u helpen?